Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ, ΔΕ

Ανακοίνωση:

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολείων για τις μη τεχνικές ειδικότητες παρατείνεται έως αύριο 09/09/2020 και ώρα 15:00 για τις τεχνικές ειδικότητες.

Πρόσκληση

Σειρά προτεραιότητος

Ενδεικτικά κενά