Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ και επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Δείτε το Δελτίο Τύπου με το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ και την προθεσμία διεξαγωγής της επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

– Πρόγραμμα Επαναληπτικών εξετάσεων_2020