Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2023

– Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση ΚΕΕ Γενικών Λυκείων
– Αίτηση / Υ.Δ για ΚΕΕ ΓΕΛ 2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ) καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2023

– Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση ΚΕΕΜ
– Αίτηση / Υ.Δ Συμβούλου Ειδικών μαθημάτων 2023
– Αίτηση / Υ.Δ Συμβούλου Μουσικών μαθημάτων 2023