Ανάρτηση επανάληψης στο ορθό του αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Σας ενημερώνουμε ότι, επειδή κατά την αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Αχαΐας διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής προσμετρήθηκαν μόρια στα προσόντα υποψηφίων, αναρτάται επανάληψη στο ορθό του αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα (συνημμένα αρχεία) υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021.

Συνημμένα:  Επανάληψη στο ορθό του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, σε μορφή excel και pdf signed 

Ανακοινοποίηση ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_signed

Ανακοινοποίηση ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα

– Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 (Π.Ε. και Δ.Ε.)
– Υ.Δ εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 2023

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διόργάνωσης τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Δάφνης σε Γαλατά- Πόρο- Ύδρα

Ανακοινοποίηση: Προκήρυξη-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-διόργάνωσης-τριήμερης-εκπαιδευτικής-επίσκεψης-του-Γυμνασίου-Δάφνης-σε-Γαλατά-Πόρο-Ύδρα-2.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διόργάνωσης τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Δάφνης σε Γαλατά- Πόρο- Ύδρα

Ανακοινοποίηση: Προκήρυξη-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-διόργάνωσης-τριήμερης-εκπαιδευτικής-επίσκεψης-του-Γυμνασίου-Δάφνης-σε-Γαλατά-Πόρο-Ύδρα-1.pdf

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διόργάνωσης τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Δάφνης σε Γαλατά- Πόρο- Ύδρα

Προκήρυξη-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-διόργάνωσης-τριήμερης-εκπαιδευτικής-επίσκεψης-του-Γυμνασίου-Δάφνης-σε-Γαλατά-Πόρο-Ύδρα.pdf