Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης Σχολ. μονάδων για Οριστική Τοποθέτηση (Υπεράριθμοι – Π.Σ.- ΠΕΙ.Σ. -Π.ΕΠΑ.Λ Αιγίου)

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση: α)  Eκπ/κών Γενικής Παιδείας που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β) εκπ/κων με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά και γ) εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου – Επικαιροποιημένος πίνακας Οργανικών κενών/υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2023 (μόνο ως προς τις υπεραριθμίες του Εσπερινού ΓΕΛ) – Επικαιροποιημένος ονομαστικός πίνακας χαρακτηρισμού υπεραρίθμων 2023

Διαβιβαστικό_Πρόσκληση Υπεραριθμων για τοποθετηση_2023_19.4.2023_signed
Επικαιροποιημενος Πίνακας οργ. κενων-υπεραρ. Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2023_signed