Συγκρότηση Επιτροπής και αξιολόγηση προσφορών 2ήμερης εκδρομής Α΄ τάξης ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ (Ιωάννινα, 08 έως 09-05-2023)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΗΣ-2ΗΜΕΡΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ-ΣΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΙ-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

Ενημέρωση για Τροποποίηση Διατάξεων Αναρρωτικής Αδειας Ειδικού Σκοπού λόγω COVID-19 (κατάργηση άδειας για εκπαιδευτικούς)

Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (λόγω COVID-19)

Κατόπιν σχετικής επισήμανσης από Δ/νση Εκπ/σης, σας αναφέρουμε ότι σχετικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, με το άρθρο 31 (Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), παρ. 1  του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο τριακοστό όγδοο, παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄). Ειδικότερα:

Περισσότερα