Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ι.Ε.Π.

ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ_επιστημονικό
ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ_διοικητικό
ΕΞΕ – 39753 – 2023 – Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων