Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Η Εγκύκλιος υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2020.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου, ποσοστό 5%