Ενδεικτικά Λειτουργικά Κενά Γενικής Παιδείας για Τοποθετήσεις Διδακτικού Έτους 2023-24

Ενδεικτικά λειτουργικά Κενά Γενικής Παιδείας για Τοποθετήσεις διδακτικού έτους 2023-24

Λειτ. κενα Γενικής για τοποθετησεις_07.08.23