Εισήγηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023 (χωρίς αίτηση άρσης υπεραριθμίας)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεράριθμων (χωρίς αίτηση δήλωσης σχολείων) από Παρασκευή 18/08/2023 μέχρι Τρίτη 22/08/2023 και ώρα 11π.μ.

Εισηγ. τοποθέτ. λειτουργ. υπεριθμ. χωρίς αιτ. ΠΡΑΞΗ 24 18.08.23

Ανάρτηση πίνακα Δεκτών/Μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας κατόπιν επαναπροκήρυξης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, https://dide.ach.sch.gr/ ο πίνακας δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων (συνημμένο αρχείο) Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, στους οποίους κατατάχτηκαν κατά αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, για τις Σχολικές Μονάδες: Ημερήσιο Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Δάφνης Αχαΐας,  και Ημερήσιο Γυμνάσιο Ψωφίδας Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 «Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων» του της αριθμ.Φ.361.22/6/149788/Ε3 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.(ΦΕΚ 6141Β’).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα έως και την Δευτέρα  21-08-2023 και ώρα 14:30΄.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr.

13396_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ
ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2023-24

13406_Πρόσκληση διάθεση ΠΥΣΔΕ και νεοδιόριστων Ειδικης_18_08_23_ΤΕΛΙΚΟ.signed
13405_Πρόσκληση αποσπασμένων απο άλλα ΠΥΣΔΕ Ειδικής_18_08_23_ΤΕΛΙΚΟ.signed
Λειτουργικά κενα ΣΜΕΑΕ και ΤΕ 2023-24 για τοποθετησεις_17.8.2023

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023. Β. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2023