Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης, μετά από ενστάσεις και Πρόσκληση σε Συνέντευξη-Πρόγραμμα συνεντεύξεων

13707_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ.s

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_ΤΡΙΤΗ_ 29-08-2023

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ειδικότητες ΠΕ04 & ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ04 & ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89, από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023 μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2023 και ώρα 14μ.μ.

Εισηγ. τοποθ. εκπ διάθεση ΠΥΣΔΕ ΠΡ27 24.08.23