Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης

EKTYPVSH – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
EKTYPVSH – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
13537_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου πίνακα Δεκτών/Μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας κατόπιν επαναπροκήρυξης

– Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου πίνακα Δεκτών/Μη δεκτών υποψηφίων
– Αναπροσαρμοσμένος πίνακας Δεκτών

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Λειτ. Υπερ. και Διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικότητες ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ01 – ΠΕ02 – ΠΕ03  από Τρίτη 22/08/2023 μέχρι Πέμπτη 24/08/2023 και ώρα 11π.μ

Εισηγ. τοποθέτ. λειτ. υπερ. – διάθεση ΠΥΣΔΕ ΠΕ01-02-03 ΠΡ 25 21.08.23