Εισήγηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ & ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 28/28-08-2023

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ & ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, από Δευτέρα 28/08/2023 μέχρι Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

230828_Εισηγ. τοποθ.ΕΑΕ_Διαθ.ΠΥΣΔΕ & Νεοδιορ.ΠΡ28_28.08.23_ΑΝΑΡΤ