Τοποθετήσεις Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ29/30-8-23

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ από Τετάρτη 30/08/2023 μέχρι Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 10 π.μ.

Τοποθ. εκπ αποσπασ. απο άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπ. εντος ΠΥΣΔΕ ΠΡ29