Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80 και ΠΕ86 από ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2023 μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023 και ώρα 11π.μ.

– Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ_26/23.08.23