Ενημέρωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε Δομές της Ειδικής Αγωγής για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

91225Ε2_17-08-2023_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2023_(6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6)

Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών – Δικαιολογητικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι/ες διορίζονται με την υπ’ αριθμ. 88054/Ε1/03.08.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2065/16-8-2023/τ. Γ΄ και αφορά εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και όσους διορίζονται με την υπ’ αριθμ: 88601/Ε1/04.08.2023 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/16-8-2023/τ. Γ΄ και αφορά εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα Πέμπτη 17 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών και ορκωμοσίας: 09:00΄έως 13:00΄

Περισσότερα