Εισήγηση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023 (που έκαναν Αίτηση Άρσης Υπεραριθμίας) – Ανακοινοποίηση

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεράριθμων (που έκαναν αίτηση δήλωσης σχολείων) από Παρασκευή 11/08/2023 μέχρι Τετάρτη 16/08/2023 και ώρα 11π.μ..

Εισηγηση τοποθέτ. λειτουργ. υπεριθμ. με αιτηση τους ΠΡΑΞΗ 23 11.08.23

Εισηγηση τοποθέτ. λειτουργ. υπεριθμ. με αιτηση τους ΠΡΑΞΗ 23 11.08.23_ΑΝΑΚ.