Ανακοίνωση μορίων αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται από Δευτέρα 21/8/2022 μέχρι και Τετάρτη 23/8/2022 με mail (στο mail [at] dide.ach.sch.gr)  ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα, ισόγειο – γραφείο πρωτοκόλλου)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ – ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ – ΓΕΝΙΚΗ