Κύρωση πίνακα μονίμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με απόσπαση, για το διδακτικό έτος 2023-2024, σε Πρότυπα Σχολεία ( Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ Δυτικής Ελλάδας

Κύρωση από ΠΕΠΠΣ ΔυτικήςΕλλάδαςΤελικοίΠίνακες2023Αποσπάσεις