Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ειδικότητες ΠΕ04 & ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ04 & ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89, από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023 μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2023 και ώρα 14μ.μ.

Εισηγ. τοποθ. εκπ διάθεση ΠΥΣΔΕ ΠΡ27 24.08.23

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023 Β’

– Δελτίο Τύπου Προκήρυξης
– Προκήρυξη διάυγεια_60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9
– Προδιαγραφές Β’ Περιόδου
– Πίνακας περιοχών εξέτασης
– Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠγ 2023 B’

Ανακοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

– Μοριοδότηση αποσπασμένων εντός ΠΥΣΔΕ και από άλλο ΠΥΣΔΕ / Γενική
– Μοριοδότηση αποσπασμένων εντός ΠΥΣΔΕ και από άλλο ΠΥΣΔΕ / Ειδική

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80 και ΠΕ86 από ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2023 μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023 και ώρα 11π.μ.

– Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ_26/23.08.23

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης

EKTYPVSH – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
EKTYPVSH – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
13537_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου πίνακα Δεκτών/Μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας κατόπιν επαναπροκήρυξης

– Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου πίνακα Δεκτών/Μη δεκτών υποψηφίων
– Αναπροσαρμοσμένος πίνακας Δεκτών

Εισήγηση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Λειτ. Υπερ. και Διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικότητες ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των διάθεση ΠΥΣΔΕ ειδικ. ΠΕ01 – ΠΕ02 – ΠΕ03  από Τρίτη 22/08/2023 μέχρι Πέμπτη 24/08/2023 και ώρα 11π.μ

Εισηγ. τοποθέτ. λειτ. υπερ. – διάθεση ΠΥΣΔΕ ΠΕ01-02-03 ΠΡ 25 21.08.23

Ανακοίνωση μορίων αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται από Δευτέρα 21/8/2022 μέχρι και Τετάρτη 23/8/2022 με mail (στο mail [at] dide.ach.sch.gr)  ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα, ισόγειο – γραφείο πρωτοκόλλου)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ – ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ – ΓΕΝΙΚΗ